Hotline: 091.455.0662

Hộp giảm tốc HGT10 - HGT15

 Hộp giảm tốc HGT TAMAC

- Công suất truyền: 10Hp (7,5kW)

- Tỷ số truyền: 11

Hotline: 091.455.0662

Sản phẩm khác