Hotline: 091.202.2768

Thông báo thay đổi Giám đốc, thay đổi người đại diện theo pháp luật

12/01/2018 12:11

 Công ty TNHH Một thành viên Máy kéo và Máy nông nghiệp (TAMAC) xin thông báo thay đổi Giám đốc, thay đổi Người đại diện theo pháp luật công ty như sau:

  - Ông Đào Quang Khải thôi giữ chức Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Một thành viên Máy kéo và Máy nông nghiệp kể từ ngày 01/01/2018.

  - Ông Nguyễn Mạnh Chung được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Một thành viên Máy kéo và Máy nông nghiệp kể từ ngày 01/01/2018.

  Công ty xin trân trọng thông báo tới các đơn vị, tổ chức, cá nhân, các đối tác của công ty.

  Dưới đây xin giới thiệu mẫu chữ ký của Ông Nguyễn Mạnh Chung:

Số lượt đọc: 355 -

Hỗ trợ trực tuyến

TƯ VẤN MUA HÀNG

Điện thoại tư vấn mua hàng

  091.202.2768 (Mr. Hiền)

  ndhien.tamac@gmail.com

Kinh doanh 1:   

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MÁY KÉO VÀ MÁY NÔNG NGHIỆP (TAMAC)