Hotline: 091.455.0662

Bổ nhiệm tân Giám đốc Công ty TAMAC

20/01/2020 15:14

 (TAMAC) - Ông Nguyễn Đức Hiền, Giám đốc – Công ty TAMAC từ ngày 01/01/2020.

Cụ thể, ngày 31/12/2019, Theo Quyết định số 492QĐ/TAMAC-TCHC “về việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty TAMAC” bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Đức Hiền giữ chức Giám đốc TAMAC.

Trước đó, ông Nguyễn Đức Hiền từng giữ chức vụ Quyền giám đốc Công ty TAMAC.

 

                                      Một số hình ảnh Bổ nhiệm Giám đốc

 

 

Số lượt đọc: 1399 -