Hotline: 091.455.0662

Bổ nhiệm tân Chủ tịch Hội đồng Quản trị TAMAC

26/12/2019 09:56

(TAMAC) - Ông Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng Đầu tư – Xây dựng cơ bản VEAM  vừa được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch TAMAC từ ngày 01/01/2020

Cụ thể, ngày 05/12/2019, Theo Quyết định số 88/QĐ-HĐQT “về việc bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Công ty TNHH MTV Máy kéo và Máy nông nghiệp (TAMAC)” bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Tuấn Anh - Trưởng phòng Đầu tư – Xây dựng cơ bản VEAM  giữ chức Chủ tịch TAMAC.

Trước đó, ông Nguyễn Tuấn Anh từng giữ chức vụ Trưởng phòng Đầu tư – Xây dựng cơ bản VEAM .

 

 

Số lượt đọc: 978 -