Hotline: 091.455.0662

Tổng kết Năm 2021

08/01/2022 08:33

 Kết thúc một năm đầy khó khăn và vất vả, TAMAC đã hoàn thành vượt mức kế hoạch đặt ra và đang phát triển bền vững với những giá trị truyền thống và có cả những đổi mới trong hoạt động của mình.

Để có được thành quả tốt nhất cần có những cá nhân, tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, TAMAC luôn ghi nhận những kết quả đó là mục đích chung để đưa TAMAC vươn cao vươn xa hơn nữa.
Trong năm tới, TAMAC đang có những kế hoạch mới để chuyển mình, phấn đấu vì một tương lai phát triển rực rỡ hơn nữa.❤❤
Số lượt đọc: 549 -